Một số hình ảnh thảo luận Tổ 13 tại phiên làm việc sáng 02/11


Tên album
Một số hình ảnh thảo luận Tổ 13 tại phiên làm việc sáng 02/11
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/11/2018 8:55:28 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Bùi Thu Hằng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình

Ngày tạo: 03/11/2018 09:03:52 SA

Dung lượng: 329,83kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông làm việc tại phiên họp

Ngày tạo: 03/11/2018 09:03:52 SA

Dung lượng: 330,72kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông làm việc tại phiên họp

Ngày tạo: 03/11/2018 09:03:52 SA

Dung lượng: 317,54kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình làm việc tại phiên họp

Ngày tạo: 03/11/2018 09:03:52 SA

Dung lượng: 363,83kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc làm việc tại phiên họp

Ngày tạo: 03/11/2018 09:03:52 SA

Dung lượng: 318,69kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Hoàng Thị Thúy Loan, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày tạo: 03/11/2018 09:03:52 SA

Dung lượng: 400,04kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất