Một số hình ảnh thảo luận Tổ 12 tại phiên làm việc sáng 02/11


Tên album
Một số hình ảnh thảo luận Tổ 12 tại phiên làm việc sáng 02/11
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/11/2018 8:01:10 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Đặng Thuần Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre

Ngày tạo: 03/11/2018 08:06:22 SA

Dung lượng: 334,06kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre làm việc tại phiên họp

Ngày tạo: 03/11/2018 08:06:22 SA

Dung lượng: 300,70kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên làm việc tại phiên họp

Ngày tạo: 03/11/2018 08:06:22 SA

Dung lượng: 375,02kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng làm việc tại phiên họp

Ngày tạo: 03/11/2018 08:06:22 SA

Dung lượng: 370,07kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Tiến Sỹ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên

Ngày tạo: 03/11/2018 08:06:22 SA

Dung lượng: 424,90kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Tiến Sỹ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên

Ngày tạo: 03/11/2018 08:06:22 SA

Dung lượng: 406,87kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất