Một số hình ảnh quốc hội thảo luận chiều 02/11, kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh quốc hội thảo luận chiều 02/11, kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/11/2018 3:50:18 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh phiên làm việc chiều 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 04:00:17 CH

Dung lượng: 396,35kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đặng Thế Vinh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang

Ngày tạo: 02/11/2018 04:00:17 CH

Dung lượng: 248,44kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa

Ngày tạo: 02/11/2018 04:00:17 CH

Dung lượng: 178,94kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Thị Lan, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh

Ngày tạo: 02/11/2018 04:00:17 CH

Dung lượng: 175,37kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Văn Sinh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị

Ngày tạo: 02/11/2018 04:00:17 CH

Dung lượng: 194,24kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Dương Xuân Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Ngày tạo: 02/11/2018 04:00:17 CH

Dung lượng: 226,88kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất