Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 02/11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 02/11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/11/2018 2:50:08 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các đại biểu bên lề hành lang Quốc hội sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 03:06:21 CH

Dung lượng: 355,77kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu bên lề hành lang Quốc hội sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 03:06:21 CH

Dung lượng: 367,17kB

Tải ảnh gốc

Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu bên lề hành lang Quốc hội

Ngày tạo: 02/11/2018 03:06:21 CH

Dung lượng: 354,83kB

Tải ảnh gốc

Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu bên lề hành lang Quốc hội

Ngày tạo: 02/11/2018 03:06:21 CH

Dung lượng: 323,07kB

Tải ảnh gốc

Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu bên lề hành lang Quốc hội

Ngày tạo: 02/11/2018 03:06:21 CH

Dung lượng: 417,99kB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu bên lề hành lang Quốc hội

Ngày tạo: 02/11/2018 03:06:21 CH

Dung lượng: 372,99kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất