Một số hình ảnh thảo luận Tổ 5 tại phiên làm việc sáng 02/11


Tên album
Một số hình ảnh thảo luận Tổ 5 tại phiên làm việc sáng 02/11
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/11/2018 11:36:29 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Bùi Văn Phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Ngày tạo: 02/11/2018 11:39:49 SA

Dung lượng: 415,76kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Mạnh Tiến, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh

Ngày tạo: 02/11/2018 11:39:49 SA

Dung lượng: 392,26kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ 5 sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 11:39:49 SA

Dung lượng: 385,06kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Trương Quảng Nghĩa, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng

Ngày tạo: 02/11/2018 11:39:49 SA

Dung lượng: 427,83kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Bùi Văn Phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Ngày tạo: 02/11/2018 02:27:44 CH

Dung lượng: 462,44kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đinh Công Sỹ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La

Ngày tạo: 02/11/2018 02:27:44 CH

Dung lượng: 358,10kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất