Một số hình ảnh thảo luận Tổ 2 tại phiên làm việc sáng 02/11


Tên album
Một số hình ảnh thảo luận Tổ 2 tại phiên làm việc sáng 02/11
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/11/2018 11:30:47 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh phiên làm việc tổ 2 sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 11:32:34 SA

Dung lượng: 423,39kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 02/11/2018 11:32:34 SA

Dung lượng: 409,65kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 02:44:07 CH

Dung lượng: 410,27kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Việt Dũng, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 02/11/2018 02:44:07 CH

Dung lượng: 420,36kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 02/11/2018 02:44:07 CH

Dung lượng: 456,15kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo: 02/11/2018 02:44:07 CH

Dung lượng: 315,21kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất