Một số hình ảnh thảo luận Tổ 4 tại phiên làm việc sáng 02/11


Tên album
Một số hình ảnh thảo luận Tổ 4 tại phiên làm việc sáng 02/11
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/11/2018 11:03:58 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Đỗ Văn Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng

Ngày tạo: 02/11/2018 11:06:18 SA

Dung lượng: 424,67kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp tổ 4

Ngày tạo: 02/11/2018 11:06:18 SA

Dung lượng: 375,89kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Thúy Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

Ngày tạo: 02/11/2018 11:06:18 SA

Dung lượng: 419,67kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Văn Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Phòng

Ngày tạo: 02/11/2018 02:33:47 CH

Dung lượng: 389,38kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Văn Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Phòng

Ngày tạo: 02/11/2018 02:33:47 CH

Dung lượng: 439,42kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Văn Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Phòng

Ngày tạo: 02/11/2018 02:33:47 CH

Dung lượng: 395,71kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất