Một số hình ảnh thảo luận Tổ 1 tại phiên làm việc sáng 02/11


Tên album
Một số hình ảnh thảo luận Tổ 1 tại phiên làm việc sáng 02/11
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/11/2018 10:59:28 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Đào Tú Hoa, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội

Ngày tạo: 02/11/2018 11:03:20 SA

Dung lượng: 323,70kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp tổ 1

Ngày tạo: 02/11/2018 11:03:20 SA

Dung lượng: 447,06kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội

Ngày tạo: 02/11/2018 11:03:20 SA

Dung lượng: 425,66kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đào Tú Hoa, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Ngày tạo: 02/11/2018 02:49:15 CH

Dung lượng: 402,40kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đào Tú Hoa, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Ngày tạo: 02/11/2018 02:49:15 CH

Dung lượng: 409,37kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ 1 sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 02:49:15 CH

Dung lượng: 449,65kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất