Một số hình ảnh thảo luận Tổ 3 tại phiên làm việc sáng 02/11


Tên album
Một số hình ảnh thảo luận Tổ 3 tại phiên làm việc sáng 02/11
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/11/2018 10:56:42 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Lê Thị Thanh Hồng, Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang

Ngày tạo: 02/11/2018 10:59:13 SA

Dung lượng: 371,06kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Thạch Phước Bình, Đoàn đại biểu tỉnh Trà Vinh

Ngày tạo: 02/11/2018 10:59:13 SA

Dung lượng: 341,57kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp Tổ 3 sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 10:59:13 SA

Dung lượng: 382,21kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp Tổ 3 sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 10:59:13 SA

Dung lượng: 361,24kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên làm việc tổ 3 sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 02:40:08 CH

Dung lượng: 381,66kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên làm việc tổ 3 sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 02:40:08 CH

Dung lượng: 408,41kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất