Một số hình ảnh các Đoàn đại biểu quốc hội làm việc ngày 02/11, kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh các Đoàn đại biểu quốc hội làm việc ngày 02/11, kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/11/2018 10:33:09 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các đại biểu làm việc tại phiên họp sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 10:49:46 SA

Dung lượng: 537,19kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh làm việc sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 10:49:46 SA

Dung lượng: 415,20kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận làm việc sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 10:49:46 SA

Dung lượng: 412,77kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên làm việc sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 10:49:46 SA

Dung lượng: 392,23kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm việc sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 10:49:46 SA

Dung lượng: 382,74kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Năng làm việc sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 10:49:46 SA

Dung lượng: 455,98kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất