Một số hình ảnh phiên họp sáng 02/11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh phiên họp sáng 02/11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/11/2018 9:07:43 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Ngày tạo: 02/11/2018 10:05:28 SA

Dung lượng: 527,49kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Ngày tạo: 02/11/2018 10:05:28 SA

Dung lượng: 338,95kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu theo dõi phiên họp sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 10:05:28 SA

Dung lượng: 382,74kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu theo dõi phiên họp sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 10:05:28 SA

Dung lượng: 537,19kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu theo dõi phiên họp sáng 02/11

Ngày tạo: 02/11/2018 10:05:28 SA

Dung lượng: 412,77kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch thường trực Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp

Ngày tạo: 02/11/2018 10:05:28 SA

Dung lượng: 411,82kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất