Một số hình ảnh bên lề phiên chất vấn chiều 1/11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên chất vấn chiều 1/11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/11/2018 4:08:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các đại biểu thảo luận bên lề hành lang Quốc hội chiều 01/11

Ngày tạo: 02/11/2018 09:07:18 SA

Dung lượng: 346,62kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí bên lề hành lang Quốc hội chiều 01/11

Ngày tạo: 02/11/2018 09:07:18 SA

Dung lượng: 394,85kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí bên lề hành lang Quốc hội chiều 01/11

Ngày tạo: 02/11/2018 09:07:18 SA

Dung lượng: 313,20kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí bên lề hành lang Quốc hội chiều 01/11

Ngày tạo: 02/11/2018 09:07:18 SA

Dung lượng: 399,77kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí bên lề hành lang Quốc hội chiều 01/11

Ngày tạo: 02/11/2018 09:07:18 SA

Dung lượng: 384,67kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí bên lề hành lang Quốc hội chiều 01/11

Ngày tạo: 02/11/2018 09:07:18 SA

Dung lượng: 282,82kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất