Một số hình ảnh bên lề phiên chất vấn sáng 1/11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên chất vấn sáng 1/11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/11/2018 1:47:33 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu bên lề hành lang Quốc hội sáng 1/11

Ngày tạo: 01/11/2018 01:49:47 CH

Dung lượng: 420,27kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu bên lề hành lang Quốc hội sáng 1/11

Ngày tạo: 01/11/2018 01:49:47 CH

Dung lượng: 395,21kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu bên lề hành lang Quốc hội sáng 1/11

Ngày tạo: 01/11/2018 01:49:47 CH

Dung lượng: 343,58kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí sáng 1/11

Ngày tạo: 01/11/2018 01:49:47 CH

Dung lượng: 315,57kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí sáng 1/11

Ngày tạo: 01/11/2018 01:49:47 CH

Dung lượng: 464,32kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí sáng 1/11

Ngày tạo: 01/11/2018 01:49:47 CH

Dung lượng: 324,61kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất