Một số hình ảnh các Đoàn đại biểu quốc hội thảo luận ngày 31/10, kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh các Đoàn đại biểu quốc hội thảo luận ngày 31/10, kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/10/2018 5:05:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các thành viên Chính phủ làm việc tại phiên chất vấn 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 05:26:15 CH

Dung lượng: 367,54kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 05:26:15 CH

Dung lượng: 447,26kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang

Ngày tạo: 31/10/2018 05:26:15 CH

Dung lượng: 424,82kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận

Ngày tạo: 31/10/2018 05:26:15 CH

Dung lượng: 417,69kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ

Ngày tạo: 31/10/2018 05:26:15 CH

Dung lượng: 387,08kB

Tải ảnh gốc

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị

Ngày tạo: 31/10/2018 05:26:15 CH

Dung lượng: 459,82kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất