Một số hình ảnh quốc hội thảo luận chiều 31/10, kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh quốc hội thảo luận chiều 31/10, kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/10/2018 3:14:22 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh giải trình các vấn đề đại biểu nêu tại phiên chất vấn chiều 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 03:54:50 CH

Dung lượng: 345,61kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà giải trình các vấn đề đại biểu nêu tại phiên chất vấn chiều 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 03:54:50 CH

Dung lượng: 347,69kB

Tải ảnh gốc

CQH_0333

Ngày tạo: 31/10/2018 03:54:50 CH

Dung lượng: 379,58kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Hà Thị Lan, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang chất vấn tại phiên họp chiều 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 03:54:50 CH

Dung lượng: 306,03kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Leo Thị Lịch, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang chất vấn tại phiên họp chiều 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 03:54:50 CH

Dung lượng: 370,68kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chất vấn tại phiên họp chiều 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 03:54:50 CH

Dung lượng: 376,71kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất