Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 31/10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 31/10, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/10/2018 2:45:40 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng các đại biểu sáng 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 03:03:22 CH

Dung lượng: 439,93kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu bên lề hành lang Quốc hội sáng 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 03:03:22 CH

Dung lượng: 423,23kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu bên lề hành lang Quốc hội sáng 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 03:03:22 CH

Dung lượng: 604,29kB

Tải ảnh gốc

Tổng bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu bên lề hành lang Quốc hội sáng 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 03:03:22 CH

Dung lượng: 379,87kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu bên lề hành lang Quốc hội sáng 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 03:03:22 CH

Dung lượng: 374,28kB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu bên lề hành lang Quốc hội sáng 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 03:03:22 CH

Dung lượng: 419,23kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất