Một số hình ảnh quốc hội chất vấn sáng 31/10, kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh quốc hội chất vấn sáng 31/10, kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/10/2018 8:44:24 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng giải trình các vấn đề đại biểu nêu trong phiên chất vấn sáng 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 09:14:32 SA

Dung lượng: 349,07kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện giải trình các vấn đề đại biểu nêu trong phiên chất vấn sáng 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 09:14:32 SA

Dung lượng: 355,63kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình các vấn đề đại biểu nêu trong phiên chất vấn sáng 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 09:14:32 SA

Dung lượng: 335,46kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ giải trình các vấn đề đại biểu nêu trong phiên chất vấn sáng 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 09:14:32 SA

Dung lượng: 366,46kB

Tải ảnh gốc

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình giải trình các vấn đề đại biểu nêu trong phiên chất vấn sáng 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 09:14:32 SA

Dung lượng: 361,22kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp sáng 31/10

Ngày tạo: 31/10/2018 09:14:32 SA

Dung lượng: 763,77kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất