MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUỐC HỘI CHẤT VẤN CHIỀU 30/10, KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV


Tên album
MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUỐC HỘI CHẤT VẤN CHIỀU 30/10, KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/10/2018 2:59:22 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giải trình các vấn đề đại biểu nêu trong chiều 30/10

Ngày tạo: 30/10/2018 03:26:06 CH

Dung lượng: 308,66kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình các vấn đề đại biểu nêu trong chiều 30/10

Ngày tạo: 30/10/2018 03:26:06 CH

Dung lượng: 333,02kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh giải trình các vấn đề đại biểu nêu trong chiều 30/10

Ngày tạo: 30/10/2018 03:26:06 CH

Dung lượng: 339,35kB

Tải ảnh gốc

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình thảo luận tại phiên chất vấn

Ngày tạo: 30/10/2018 03:26:06 CH

Dung lượng: 336,85kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu chất vấn tại phiên họp chiều 30/10

Ngày tạo: 30/10/2018 03:26:06 CH

Dung lượng: 369,72kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre góp ý kiến chất vấn tại phiên họp chiều 30/10

Ngày tạo: 30/10/2018 03:26:06 CH

Dung lượng: 357,72kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất