MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUỐC HỘI THẢO LUẬN SÁNG 30/10, KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV


Tên album
MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUỐC HỘI THẢO LUẬN SÁNG 30/10, KỲ HỌP THỨ 6 QUỐC HỘI KHÓA XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
30/10/2018 8:46:24 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Toàn cảnh phiên làm việc sáng 30/10

Ngày tạo: 30/10/2018 08:48:17 SA

Dung lượng: 1,23MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp sáng 30/10

Ngày tạo: 30/10/2018 08:48:17 SA

Dung lượng: 973,40kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp sáng 30/10

Ngày tạo: 30/10/2018 08:48:17 SA

Dung lượng: 855,90kB

Tải ảnh gốc

Các đại biểu làm việc trong phiên họp sáng 30/10

Ngày tạo: 30/10/2018 09:01:00 SA

Dung lượng: 968,44kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp sáng 30/10

Ngày tạo: 30/10/2018 09:01:00 SA

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Phó thủ tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình

Ngày tạo: 30/10/2018 09:01:00 SA

Dung lượng: 797,36kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất