Phiên thảo luận chiều 27/10, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Phiên thảo luận chiều 27/10, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/10/2018 3:25:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội Đặng Hoàng Tuấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tại phiên thảo luận chiều 27/10

Ngày tạo: 27/10/2018 03:30:15 CH

Dung lượng: 856,55kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hùng, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội tại phiên thảo luận chiều 27/10

Ngày tạo: 27/10/2018 03:30:15 CH

Dung lượng: 1.008,90kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội tại phiên thảo luận chiều 27/10

Ngày tạo: 27/10/2018 03:30:15 CH

Dung lượng: 892,26kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Tuấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hà Nội tại phiên thảo luận chiều 27/10

Ngày tạo: 27/10/2018 03:30:15 CH

Dung lượng: 1.009,76kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hằng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tại phiên thảo luận chiều 27/10

Ngày tạo: 27/10/2018 03:30:15 CH

Dung lượng: 818,59kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình, làm rõ ý kiến Đại biểu tại phiên thảo luận chiều 27/10

Ngày tạo: 27/10/2018 03:30:15 CH

Dung lượng: 904,55kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất