Phiên họp sáng 25/10, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Phiên họp sáng 25/10, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/10/2018 10:34:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2018 10:38:46 SA

Dung lượng: 937,45kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2018 10:38:46 SA

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2018 10:38:46 SA

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2018 10:38:46 SA

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2018 10:38:46 SA

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn

Ngày tạo: 25/10/2018 10:38:46 SA

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất