Phiên họp tổ sáng 24/10, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Phiên họp tổ sáng 24/10, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/10/2018 1:44:00 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Quốc hội Lê Quân, Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội tại phiên họp tổ 1 sáng 24/10

Ngày tạo: 24/10/2018 01:49:56 CH

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Các ĐBQH TP. Hà Nội tại phiên họp tổ 1 sáng 24/10

Ngày tạo: 24/10/2018 01:49:56 CH

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Các ĐBQH TP. Hà Nội tại phiên họp tổ 1 sáng 24/10

Ngày tạo: 24/10/2018 01:49:56 CH

Dung lượng: 905,80kB

Tải ảnh gốc

Các ĐBQH TP. Hà Nội tại phiên họp tổ 1 sáng 24/10

Ngày tạo: 24/10/2018 01:49:56 CH

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Lê Quân, Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội tại phiên họp tổ 1 sáng 24/10

Ngày tạo: 24/10/2018 01:49:56 CH

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội Lê Quân, Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội tại phiên họp tổ 1 sáng 24/10

Ngày tạo: 24/10/2018 01:49:56 CH

Dung lượng: 942,22kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất