Phiên họp sáng 24/10, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Phiên họp sáng 24/10, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/10/2018 9:31:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ

Ngày tạo: 24/10/2018 09:40:33 SA

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày tạo: 24/10/2018 09:40:33 SA

Dung lượng: 818,29kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày tạo: 24/10/2018 09:40:33 SA

Dung lượng: 885,14kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày tạo: 24/10/2018 09:40:33 SA

Dung lượng: 805,16kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày tạo: 24/10/2018 09:40:33 SA

Dung lượng: 819,70kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày tạo: 24/10/2018 09:40:33 SA

Dung lượng: 866,48kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất