Một số hình ảnh bên lề phiên họp chiều 23/10


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên họp chiều 23/10
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/10/2018 7:26:20 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 23/10/2018 07:27:26 CH

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp chiều 23/10

Ngày tạo: 23/10/2018 07:27:26 CH

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 23/10/2018 07:27:26 CH

Dung lượng: 1.000,30kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 23/10/2018 07:27:26 CH

Dung lượng: 1,00MB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 23/10/2018 07:28:09 CH

Dung lượng: 977,87kB

Tải ảnh gốc

Các vị Đại biểu Quốc hội sau phiên họp chiều 23/10

Ngày tạo: 23/10/2018 07:28:09 CH

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất