Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 23/10


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 23/10
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/10/2018 1:47:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 23/10/2018 01:49:38 CH

Dung lượng: 1.018,26kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 23/10/2018 01:49:38 CH

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp sáng 23/10

Ngày tạo: 23/10/2018 01:49:38 CH

Dung lượng: 971,51kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 23/10/2018 01:49:38 CH

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp sáng 23/10

Ngày tạo: 23/10/2018 01:49:38 CH

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp sáng 23/10

Ngày tạo: 23/10/2018 01:49:38 CH

Dung lượng: 1.001,43kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất