Phiên họp sáng 23/10, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Phiên họp sáng 23/10, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/10/2018 9:30:39 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày tạo: 23/10/2018 09:34:44 SA

Dung lượng: 1,03MB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp sáng 23/10

Ngày tạo: 23/10/2018 09:34:44 SA

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên họp

Ngày tạo: 23/10/2018 09:34:44 SA

Dung lượng: 1.007,67kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 23/10/2018 09:34:44 SA

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Ngày tạo: 23/10/2018 09:34:44 SA

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên họp

Ngày tạo: 23/10/2018 09:50:18 SA

Dung lượng: 952,98kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất