Chiều 22/10/2018: Một số hình ảnh các đoàn Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 22/10


Tên album
Chiều 22/10/2018: Một số hình ảnh các đoàn Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 22/10
Nội dung mô tả
Chiều 22/10, Quốc hội đã tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.
Ngày tạo
22/10/2018 5:45:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các đoàn Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 05:48:51 CH

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tại phiên họp chiều 22/10

Dung lượng: 401,45kB

Tải ảnh gốc

Các đoàn Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 05:48:51 CH

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 22/10

Dung lượng: 538,52kB

Tải ảnh gốc

Các đoàn Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 05:48:51 CH

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại phiên họp chiều 22/10

Dung lượng: 373,36kB

Tải ảnh gốc

Các đoàn Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 05:48:51 CH

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tại phiên họp chiều 22/10

Dung lượng: 378,73kB

Tải ảnh gốc

Các đoàn Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 05:48:51 CH

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tại phiên họp chiều 22/10

Dung lượng: 508,90kB

Tải ảnh gốc

Các đoàn Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 05:48:51 CH

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên họp chiều 22/10

Dung lượng: 519,87kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất