Một số hình ảnh bên lề hiên họp chiều 22/10, Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh bên lề hiên họp chiều 22/10, Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/10/2018 2:35:36 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp chiều 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 04:21:09 CH

Dung lượng: 452,36kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp chiều 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 04:21:09 CH

Dung lượng: 375,92kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 22/10/2018 04:21:09 CH

Dung lượng: 477,57kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn báo chí

Ngày tạo: 22/10/2018 04:21:09 CH

Dung lượng: 453,79kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp chiều 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 04:21:09 CH

Dung lượng: 431,66kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội trả lời phỏng vấn của Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Ngày tạo: 22/10/2018 04:21:09 CH

Dung lượng: 404,11kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất