Phiên họp chiều 22/10, Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội khóa XIV


Tên album
Phiên họp chiều 22/10, Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/10/2018 2:35:17 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 03:05:46 CH

Dung lượng: 380,34kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp chiều 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 03:05:46 CH

Dung lượng: 567,22kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện dự toán N năm 2018; dự toán NSNN, phương án phân bổ NSTW năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 - 2021

Ngày tạo: 22/10/2018 03:05:46 CH

Dung lượng: 382,22kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2018; dự toán NSNN, phương án phân bổ NSTW năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 - 2021

Ngày tạo: 22/10/2018 03:05:46 CH

Dung lượng: 378,62kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 03:05:46 CH

Dung lượng: 538,52kB

Tải ảnh gốc

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên họp chiều 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 03:05:46 CH

Dung lượng: 401,45kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất