Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 22/10, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Một số hình ảnh bên lề phiên họp sáng 22/10, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/10/2018 11:35:37 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp

Ngày tạo: 22/10/2018 11:40:59 SA

Dung lượng: 341,81kB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc và các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp

Ngày tạo: 22/10/2018 11:40:59 SA

Dung lượng: 312,44kB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và các Đại biểu Quốc hội sau phiên họp

Ngày tạo: 22/10/2018 11:40:59 SA

Dung lượng: 529,41kB

Tải ảnh gốc

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đại biểu Vũ Mão sau phiên họp

Ngày tạo: 22/10/2018 11:40:59 SA

Dung lượng: 407,45kB

Tải ảnh gốc

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sau phiên họp

Ngày tạo: 22/10/2018 11:40:59 SA

Dung lượng: 431,00kB

Tải ảnh gốc

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sau phiên họp

Ngày tạo: 22/10/2018 11:40:59 SA

Dung lượng: 382,06kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất