Phiên họp sáng 22/10, Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội khóa XIV


Tên album
Phiên họp sáng 22/10, Kỳ họp thứ Sáu Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/10/2018 10:33:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tại phiên họp sáng 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 10:36:11 SA

Dung lượng: 447,82kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại phiên họp sáng 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 10:36:11 SA

Dung lượng: 477,67kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định tại phiên họp sáng 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 10:36:11 SA

Dung lượng: 451,96kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tại phiên họp sáng 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 10:36:11 SA

Dung lượng: 388,36kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tại phiên họp sáng 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 10:36:11 SA

Dung lượng: 498,17kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tại phiên họp sáng 22/10

Ngày tạo: 22/10/2018 10:36:11 SA

Dung lượng: 428,37kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất