Sáng 22/10/2018, Khai mạc Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV


Tên album
Sáng 22/10/2018, Khai mạc Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/10/2018 9:44:11 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 22/10/2018 09:45:06 SA

Dung lượng: 341,80kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 22/10/2018 09:45:06 SA

Dung lượng: 917,72kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 22/10/2018 09:45:06 SA

Dung lượng: 965,64kB

Tải ảnh gốc

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 22/10/2018 10:00:21 SA

Dung lượng: 836,50kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Ngày tạo: 22/10/2018 10:00:21 SA

Dung lượng: 448,04kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 22/10/2018 10:00:21 SA

Dung lượng: 558,26kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất