Sáng 22/10/2018: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc kỳ họp thứ 6 của Quốc hội


Tên album
Sáng 22/10/2018: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc kỳ họp thứ 6 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Sáng 22/10, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các Đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.
Ngày tạo
22/10/2018 8:14:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 22/10/2018 08:17:30 SA

Dung lượng: 833,31kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 22/10/2018 08:17:30 SA

Dung lượng: 1.017,31kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 22/10/2018 08:17:30 SA

Dung lượng: 996,70kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 22/10/2018 08:17:30 SA

Dung lượng: 960,06kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 22/10/2018 08:17:30 SA

Dung lượng: 941,94kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khai mạc kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 22/10/2018 08:17:30 SA

Dung lượng: 466,45kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất