Chiều 17/10/2018: Bế mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 17/10/2018: Bế mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/10/2018 4:46:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 17/10/2018 04:47:34 CH

Dung lượng: 434,51kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 17/10/2018 04:47:34 CH

Dung lượng: 432,40kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 17/10/2018 04:47:34 CH

Dung lượng: 513,92kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất