Sáng 17/10/2018: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6


Tên album
Sáng 17/10/2018: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6
Nội dung mô tả
sáng 17/10/2018: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.
Ngày tạo
17/10/2018 8:52:43 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 17/10/2018 09:28:31 SA

Chủ tịch UBMTTQVN Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tổng hợp

Dung lượng: 439,75kB

Tải ảnh gốc

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 17/10/2018 09:28:31 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc

Dung lượng: 443,21kB

Tải ảnh gốc

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 17/10/2018 09:28:31 SA

Chủ tịch UBMTTQVN Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tổng hợp

Dung lượng: 455,44kB

Tải ảnh gốc

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 17/10/2018 09:28:31 SA

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị

Dung lượng: 464,75kB

Tải ảnh gốc

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 17/10/2018 09:28:31 SA

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo

Dung lượng: 507,76kB

Tải ảnh gốc

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội

Ngày tạo: 17/10/2018 09:28:31 SA

Toàn cảnh phiên họp

Dung lượng: 523,87kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất