Ngày 01/10/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 - 2021


Tên album
Ngày 01/10/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 - 2021
Nội dung mô tả
Chiều ngày 01/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 - 2021.
Ngày tạo
03/10/2018 11:10:23 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 03/10/2018 11:14:21 SA

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các Trưởng đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Dung lượng: 428,14kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 03/10/2018 11:14:21 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.

Dung lượng: 472,44kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 03/10/2018 11:14:21 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu.

Dung lượng: 468,74kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 03/10/2018 11:14:21 SA

Chủ tịch Quốc hội trò chuyện với các Trưởng đại diện bên lề buổi tiếp.

Dung lượng: 460,21kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 03/10/2018 11:14:21 SA

Dung lượng: 467,92kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Ngày tạo: 03/10/2018 11:14:21 SA

Các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 - 2021 dự buổi tiếp.

Dung lượng: 474,96kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất