Ngày 26/9/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc


Tên album
Ngày 26/9/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc
Nội dung mô tả
Chiều 26/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ngày tạo
27/09/2018 10:20:18 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc

Ngày tạo: 27/09/2018 10:22:39 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Dung lượng: 622,92kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc

Ngày tạo: 27/09/2018 10:22:39 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Dung lượng: 479,34kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc

Ngày tạo: 27/09/2018 10:22:39 SA

Quang cảnh buổi tiếp.

Dung lượng: 463,63kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc

Ngày tạo: 27/09/2018 10:22:39 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Dung lượng: 546,10kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc

Ngày tạo: 27/09/2018 10:22:39 SA

Quang cảnh buổi tiếp.

Dung lượng: 474,99kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất