Chiều 20/9/2018: Bế mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Tên album
Chiều 20/9/2018: Bế mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Nội dung mô tả
Chiều 20/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 27. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, sau 9 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành Chương trình phiên họp thứ 27 để cho ý kiến về 9 dự án luật, nhiều nội dung quan trọng và thông qua một số nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Ngày tạo
20/09/2018 6:34:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 20/09/2018 06:36:20 CH

Dung lượng: 485,99kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 20/09/2018 06:36:20 CH

Dung lượng: 428,01kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày tạo: 20/09/2018 06:36:20 CH

Dung lượng: 474,28kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất