Chiều 18/9/2018: UBTVQH cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


Tên album
Chiều 18/9/2018: UBTVQH cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/09/2018 4:08:33 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngày tạo: 18/09/2018 04:13:04 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 378,95kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngày tạo: 18/09/2018 04:13:04 CH

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 478,84kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngày tạo: 18/09/2018 04:13:04 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 387,91kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngày tạo: 18/09/2018 04:13:04 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên thảo luận.

Dung lượng: 441,68kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngày tạo: 18/09/2018 04:13:04 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên thảo luận.

Dung lượng: 351,26kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Ngày tạo: 18/09/2018 04:13:04 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu cho ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 444,26kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất