Sáng 17/9/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.


Tên album
Sáng 17/9/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/09/2018 9:44:30 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Ngày tạo: 17/09/2018 09:52:42 SA

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giải trình tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 312,07kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Ngày tạo: 17/09/2018 09:52:42 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên thảo luận.

Dung lượng: 445,18kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Ngày tạo: 17/09/2018 09:52:42 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên thảo luận.

Dung lượng: 323,01kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Ngày tạo: 17/09/2018 09:52:42 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 385,65kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Ngày tạo: 17/09/2018 09:52:42 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 390,17kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Ngày tạo: 17/09/2018 09:52:42 SA

Trưởng ban Dân nguyện phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 469,93kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất