Ngày 14/9/2018: UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018


Tên album
Ngày 14/9/2018: UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/09/2018 11:49:21 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày tạo: 14/09/2018 11:55:10 SA

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác thi hành án.

Dung lượng: 380,15kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày tạo: 14/09/2018 11:55:10 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày các báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 372,14kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày tạo: 14/09/2018 11:55:10 SA

Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

Dung lượng: 447,47kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày tạo: 14/09/2018 11:55:10 SA

Phó Chánh án Tòa án Nhân đân Tối cao Nguyễn Văn Du trình bày báo cáo công tác (tóm tắt).

Dung lượng: 341,45kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày tạo: 14/09/2018 11:55:10 SA

Toàn cảnh phiên thảo luận

Dung lượng: 471,12kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày tạo: 14/09/2018 11:55:10 SA

Toàn cảnh phiên thảo luận

Dung lượng: 473,59kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất