Chiều 13/9/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự


Tên album
Chiều 13/9/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự
Nội dung mô tả
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 27, chiều 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung thảo luận.
Ngày tạo
14/09/2018 8:36:53 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Ngày tạo: 14/09/2018 08:45:30 SA

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tờ trình.

Dung lượng: 400,15kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Ngày tạo: 14/09/2018 08:45:30 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 367,83kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Ngày tạo: 14/09/2018 08:45:30 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 363,40kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Ngày tạo: 14/09/2018 08:45:30 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 351,19kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Ngày tạo: 14/09/2018 08:45:30 SA

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Dung lượng: 437,57kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Ngày tạo: 14/09/2018 08:45:30 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu cho ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 410,42kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất