Chiều 13/9/2018: Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba


Tên album
Chiều 13/9/2018: Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba
Nội dung mô tả
Chiều 13/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp thân mật đồng chí Salvador Valdés Mesa, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.
Ngày tạo
14/09/2018 8:18:42 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Ngày tạo: 14/09/2018 08:19:36 SA

Dung lượng: 382,90kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Ngày tạo: 14/09/2018 08:19:36 SA

Dung lượng: 411,79kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Ngày tạo: 14/09/2018 08:19:36 SA

Dung lượng: 443,98kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Ngày tạo: 14/09/2018 08:19:36 SA

Dung lượng: 448,69kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Ngày tạo: 14/09/2018 08:19:36 SA

Dung lượng: 465,92kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Ngày tạo: 14/09/2018 08:19:36 SA

Dung lượng: 473,49kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất