Chiều 12/9/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo


Tên album
Chiều 12/9/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo
Nội dung mô tả
Chiều 12/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018.
Ngày tạo
13/09/2018 9:16:44 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Ngày tạo: 13/09/2018 09:19:54 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Dung lượng: 527,10kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Ngày tạo: 13/09/2018 09:19:54 SA

Đoàn Đại biểu Việt Nam tham dự buổi hội kiến.

Dung lượng: 522,37kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Ngày tạo: 13/09/2018 09:19:54 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao đổi với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Dung lượng: 475,32kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Ngày tạo: 13/09/2018 09:19:54 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiễn Tổng thống Indonesia Joko Widodo rời Nhà Quốc hội.

Dung lượng: 455,14kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Ngày tạo: 13/09/2018 09:19:54 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiễn Tổng thống Indonesia Joko Widodo rời Nhà Quốc hội.

Dung lượng: 442,64kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Ngày tạo: 13/09/2018 09:19:54 SA

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thống Indonesia Joko Widodo

Dung lượng: 222,21kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất