Sáng 11/9/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công


Tên album
Sáng 11/9/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/09/2018 9:50:14 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công

Ngày tạo: 11/09/2018 09:59:43 SA

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 471,24kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công

Ngày tạo: 11/09/2018 09:59:43 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 395,36kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công

Ngày tạo: 11/09/2018 09:59:43 SA

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 460,19kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công

Ngày tạo: 11/09/2018 09:59:43 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 485,11kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công

Ngày tạo: 11/09/2018 09:59:43 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 422,72kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hành chính công

Ngày tạo: 11/09/2018 09:59:43 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu cho ý kiến tại phiên thảo luận.

Dung lượng: 434,49kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất