Ngày 16/8/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Phiên họp toàn thể Hội nghi Ngoại giao với chủ đề: “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng"


Tên album
Ngày 16/8/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Phiên họp toàn thể Hội nghi Ngoại giao với chủ đề: “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng"
Nội dung mô tả
Ngày 16/8/2018: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Phiên họp toàn thể Hội nghi Ngoại giao với chủ đề: “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng"
Ngày tạo
16/08/2018 4:34:21 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ngày 16/8/2018: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 họp phiên toàn thể với chủ đề: “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng”

Ngày tạo: 16/08/2018 04:40:38 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị

Dung lượng: 472,88kB

Tải ảnh gốc

Ngày 16/8/2018: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 họp phiên toàn thể với chủ đề: “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng”

Ngày tạo: 16/08/2018 04:40:38 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị

Dung lượng: 415,77kB

Tải ảnh gốc

Ngày 16/8/2018: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 họp phiên toàn thể với chủ đề: “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng”

Ngày tạo: 16/08/2018 04:40:38 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị

Dung lượng: 364,12kB

Tải ảnh gốc

Ngày 16/8/2018: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 họp phiên toàn thể với chủ đề: “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng”

Ngày tạo: 16/08/2018 04:40:38 CH

Toàn cảnh hội nghị

Dung lượng: 460,70kB

Tải ảnh gốc

Ngày 16/8/2018: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 họp phiên toàn thể với chủ đề: “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng”

Ngày tạo: 16/08/2018 04:40:38 CH

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại hội nghị

Dung lượng: 386,84kB

Tải ảnh gốc

Ngày 16/8/2018: Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 họp phiên toàn thể với chủ đề: “Đối ngoại Quốc hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng”

Ngày tạo: 16/08/2018 04:40:38 CH

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với các nữ đại biểu tham dự hội nghị

Dung lượng: 519,16kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất