Sáng 10/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)


Tên album
Sáng 10/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Sáng ngày 10/8, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc.
Ngày tạo
11/08/2018 8:08:59 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 10/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 11/08/2018 08:18:30 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu

Dung lượng: 447,85kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 11/08/2018 08:18:30 SA

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 390,83kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 11/08/2018 08:18:30 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu

Dung lượng: 431,73kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 11/08/2018 08:18:30 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Dung lượng: 371,11kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 11/08/2018 08:18:30 SA

Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu.

Dung lượng: 453,19kB

Tải ảnh gốc

Sáng 10/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Ngày tạo: 11/08/2018 08:18:30 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu.

Dung lượng: 386,38kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất