Chiều 9/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016


Tên album
Chiều 9/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016
Nội dung mô tả
Chiều 9/8/2018, dưới dự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016
Ngày tạo
10/08/2018 7:51:09 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chiều 9/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016

Ngày tạo: 10/08/2018 07:57:14 SA

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu

Dung lượng: 499,28kB

Tải ảnh gốc

Chiều 9/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016

Ngày tạo: 10/08/2018 07:57:14 SA

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu

Dung lượng: 413,34kB

Tải ảnh gốc

Chiều 9/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016

Ngày tạo: 10/08/2018 07:57:14 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu

Dung lượng: 412,96kB

Tải ảnh gốc

Chiều 9/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016

Ngày tạo: 10/08/2018 07:57:14 SA

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu

Dung lượng: 436,91kB

Tải ảnh gốc

Chiều 9/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016

Ngày tạo: 10/08/2018 07:57:14 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu

Dung lượng: 425,80kB

Tải ảnh gốc

Chiều 9/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016

Ngày tạo: 10/08/2018 07:57:14 SA

Chỉ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo

Dung lượng: 398,19kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất