Sáng 9/8/2018: Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 26, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt


Tên album
Sáng 9/8/2018: Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 26, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt
Nội dung mô tả
Sáng 09/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung thảo luận.
Ngày tạo
09/08/2018 12:18:57 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Sáng 09/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt

Ngày tạo: 09/08/2018 12:26:03 CH

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu

Dung lượng: 427,22kB

Tải ảnh gốc

Sáng 09/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt

Ngày tạo: 09/08/2018 12:26:03 CH

Chủ tịch Hội đồng dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu

Dung lượng: 400,64kB

Tải ảnh gốc

Sáng 09/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt

Ngày tạo: 09/08/2018 12:26:03 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Đức Hải phát biểu

Dung lượng: 410,37kB

Tải ảnh gốc

Sáng 09/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt

Ngày tạo: 09/08/2018 12:26:03 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu

Dung lượng: 389,64kB

Tải ảnh gốc

Sáng 09/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt

Ngày tạo: 09/08/2018 12:26:03 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu phát biểu

Dung lượng: 460,90kB

Tải ảnh gốc

Sáng 09/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt

Ngày tạo: 09/08/2018 12:26:03 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình phát biểu

Dung lượng: 383,59kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất