Ngày 31/7/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina


Tên album
Ngày 31/7/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina
Nội dung mô tả
Sáng 31/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina Jorge Faurie.
Ngày tạo
31/07/2018 3:06:23 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ngày 31/7/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina

Ngày tạo: 31/07/2018 03:07:45 CH

Dung lượng: 516,72kB

Tải ảnh gốc

Ngày 31/7/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina

Ngày tạo: 31/07/2018 03:07:45 CH

Dung lượng: 449,51kB

Tải ảnh gốc

Ngày 31/7/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina

Ngày tạo: 31/07/2018 03:07:45 CH

Dung lượng: 494,98kB

Tải ảnh gốc

Ngày 31/7/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina

Ngày tạo: 31/07/2018 03:07:45 CH

Dung lượng: 453,67kB

Tải ảnh gốc

Ngày 31/7/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina

Ngày tạo: 31/07/2018 03:07:45 CH

Dung lượng: 412,09kB

Tải ảnh gốc

Ngày 31/7/2018: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Argentina

Ngày tạo: 31/07/2018 03:07:45 CH

Dung lượng: 464,67kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất